Verkkokaupan haasteena on tiukka etunoja

Eetu Karppanen kirjoitti 02.02.2016 klo 20:35 kategoriaan Verkkokauppa

Suomalainen verkkokauppa kasvaa kohisten. Kasvun vetureina ovat toimineet matkailu, rahapelit, kodin viihdelaitteet ja tietotekniikka, joiden digitaalinen myyntipolku on luovinut tietämme verkko-ostamiseen onnistuneesti. On kuitenkin huomattavaa, että valtaosa suomalaisista brändeistä on herännyt verkkokauppaan vasta parin edeltävän vuoden aikana. Hyvä kuitenkin, että ovat.

Olen edelleen sitä mieltä, että kivijalalla on verkkokauppaa merkittävämpi rooli. Lisäksi verkkokaupan merkitys koko vähittäiskaupan liiketoiminnalle on huomattavasti uutisointia pienempää. Verkkokauppa kasvaa kyllä ja ottaa osuuksia, mutta edelleenkin vähittäiskaupasta verkkokaupan osuudet myynneistä ovat kuitenkin vain alle 8 prosenttia. Tuo 8 prosenttia pitää sisällään suomalaisten ulkomaalaisista verkkokaupoista tekemät ostot. Vertailukohtana Ruotsissa sama vähittäiskaupan osuus on 6,4 prosenttia.

Rivakka verkkokaupan kasvu on kuitenkin selvää. Tuoreimmasta Verkkokauppatilastosta selviää, että verkosta ostettujen vähittäiskaupan tuotteiden määrä on kasvanut 9% vuoteen 2013 verraten. Myös verkosta ostettujen tavaroiden, palveluiden ja sisältöjen arvo on kasvanut 12% viimeisen neljän vuoden aikana.

Verkkokaupan haasteena etunojaisuus

Verkkokaupalla tulee olemaan vielä pitkään altavastaajan rooli myyntikanavissa. Sen vuoksi tällä hetkellä valtaosa kehitettävistä ja julkaistavista verkkokaupoista toimii etunojaisesti, jossa resurssit eivät vastaa suoranaiseen tarpeeseen.

Yleisesti vallitseva ajatus, että verkkokauppa olisi pikavoitto nopeisiin ja helppoihin myynteihin on virheellinen. Toki teknologian hyödyntämisen osalta se sitä tavallaan on, mutta kokonaisuudessaan kuitenkin verkkokauppaan liittyen tulee huomioida kivijalan kanssa paljon samoja kuin täysin uusiakin lainalaisuuksia.

Verkkokaupan ja kivijalan yhteiset lainalaisuudet

  1. Miten brändi viedään verkkoon (arvolupaus, graafinen ilme, viestintä, tone of voice)
  2. Miten asiakaskokemus hoidetaan (logistiikka, hinnoittelu, tuotekanta, tuotetiedot)
  3. Mistä saadaan ostavat asiakkaat verkkokauppaan (markkinointi, mainonta, hakusanamainonta, hakukoneoptimointi, affiliate/kumppanuusmarkkinointi)
  4. Kuinka rakennetaan lojaali asiakaskunta ja miten sitä hoidetaan (yhteisö, sisällöt, sosiaalinen media, sähköpostimarkkinointi)
  5. Miten teknologia saadaan pelaamaan mukana (verkkokaupan alusta, tekniset ratkaisut, myyntiputki, konversio-optimointi)

Yksi tärkeistä tekijöistä on se, kuinka kivijalkoja omistavat yritykset onnistuvat hyödyntävämään digitaalisia kanavia tukemaan kokonaisuutta kivijalassa. Olisikin tärkeää kyetä palvelemaan kivijalan asiakasta mobiilisti ja vielä hyödyntää omia pintoja opastakseen asiakasta ymmärtämään verkon hyötyjä (tilaa verkosta, click & collect, syventävät tuotetiedot digitaalisesti, oma mobiilisovellus jne).

Emme voi kuitenkaan jättää verkkokauppaa noteeraamatta ja meidän tuleekin huomioida niin sen kasvu kuin merkitys. Asiakkaiden käyttäytyminen ja mobiililaitteiden merkittävä kasvu on tuonut mukanaan sen, että he kaipaavat palvelua kaikissa kanavissa. Teknologia mahdollistaa jo nyt laadukkaan ja kattavan asiakaspalvelun digitaalisesti.

Tässä tilanteessa onkin tarjolla merkittäviä osuuksia markkinoilla niille rohkeille yrityksille, jotka uskaltavat panostaa resurssejaan verkkoon, toimia monikanavaisesti ja laittavat asiakkaan kaikessa tekemisessään keskiöön.

Kirjoittaja: Eetu Karppanen
Vahvan digimarkkinointitaustan omaava eCommerce Manager ja sivutoiminen verkkokauppias, jonka kotisatama on Helsingissä. Intohimon syviä tunteita herättävät mm. verkkokauppa, digitaalinen markkinointi, mainonta ja katukulttuuri.


TILAA UUTISKIRJEENI JA SAAT SATUNNAISESTI KURATOIDUN LISTAN LOISTAVIA SISÄLTÖJÄ KOSKIEN LIIKETOIMINTAA VAHVALLA DIGITAALISEN MARKKINOINNIN KULMALLA.