Kasvun tiekartta: lopeta puuhastelu digin kanssa ja tee siitä liiketoimintasi ajuri

Digitaalinen kasvu ei ole rakettitiedettä, mutta ongelmaksi sen kanssa koituu usein vaihtoehtojen loputon määrä. Eri polkujen laajuus ja tämän tuottama epävarmuus vaikeuttaa priorisointia, jolloin päätöksenteko vaikeutuu ja kasvu hidastuu. Aikaa kuluu ja kasvua jää lunastamatta, kun tekoja ei aktiivisesti edistetä.

Tarve on yksinkertaiseen selkeyteen, jossa vähemmän on enemmän. Mielellään vähemmän ja paljon lisää sitä mikä tuottaa enemmän.

Kasvun tiekartta on palvelu, jonka avulla on helppo hahmottaa tie eteenpäin. Käytännössä se on selkeästi esitetty tiekartta (roadmap), jossa on kuvattuna toimet jotka tuovat lisää liikevaihtoa, näkyvää muutosta ja yrityksen kulttuuriin uuden oppimista ja uuden tekemistä. Tällä kasvatetaan nykyhetken ja tulevaisuuden tuottoja.

Palvelu pohjautuu kasvun ajureiden ymmärtämiselle ja sen jälkeen kasvun komponenttien priorisoinnille ja kehityshankkeiden valitsemiselle. Jälkimmäisestä muodostuu tiekartta, jonka on tarkoitus suunnata ja elää yrityksen mukana syntypäivästään lähtien.

Kasvun ajurit

Kasvun ajurit on ne seikat, joiden nykytila ja realiteetit pitää ymmärtää. Eli tavallaan ne aihiot, jotka voivat estää tai mahdollistaa kasvun. Mitä paremmin ja selkeämpiä nämä ovat, sitä helpompi on tunnistaa lähtökohdat ja kasvun vaatimat muutokset.

Nämä kolme ajuria ovat:

  • Toimet (näkyväksi ja konkreettiseksi tekeminen, toimien määrä)
  • Ihmiset (henkilökunta ja kumppanit, ymmärrys ja osaaminen)
  • Tahtotila (kuinka paljon halutaan kasvaa ja uskalletaan muuttua, investoinnit ja rohkeus)

Ylläolevat asiat pitää ymmärtää, jotta komponentit voidaan valita.

Kasvun komponentit

Kasvun komponentit taas ovat painopisteitä. Alueita joihin Kasvun tiekartassa olevan yhteistyön sisällä lähdetään painottamaan. Tyypillisesti kasvukomponenteissa ja kasvun hakemisessa voidaan keskittyä ensisijaisesti yhteen kerrallaan.

Kasvun neljä komponenttia ovat:

  • Viestit ja sisällöt (sisäiset ja ulkoiset)
  • Myyntikanavat (fyysiset pisteet, verkkokauppa, digitaalinen kauppa kaikki digitaalinen bisnes)
  • Osaaminen (työntekijöiden osaaminen, rekrytointi, yhteistyökumppanit, muutoksen nopeuttaminen)
  • Teknologia (teknologiavalinnat, digitaalinen palvelukehitys, it-arkkitehtuuri ja mahdollistavat tekijät)

Kaikissa näissä on välillisesti tai suoraan riippuvuussuhteita toisiinsa. Ei ole mahdollista tehdä menestyksekästä kasvua, jos vaikka oman talon tai kumppaneiden osaaminen ei ole riittävällä tasolla. Tai jos kasvun suureiden tasolla työntekijöiden ja omistajan tahtotila ovat ristiriidassa ja viestintää. Oikeat painotukset ja tekemisen alueet täytyy tällöin tunnistaa ja aloittaa eteneminen niiden esteiden taklaamisella.

Puhutaan vaikeasta aiheesta: muutoksesta. Muutoksen johtamiseksi pitää tietää mitä tehdään, sanoittaa se oikein ja tuoda turvaa muutoksen keskelle. Sekin on jo toimi, joka ajaa muutosta ihmisten ymmärrykseen ja tahtotilaan.

Muutoksessa yrityksen osaamisen ja tekemisen tasoa nostetaan kasvua vaativalle tasolle.


Eetu Karppanen

Lopetetaanko digin kanssa puuhastelu ja tehdään siitä kasvua ajava mahdollistaja?

Jos sinulla on vakaa halu kasvaa digitaalisuutta hyödyntäen ja haluat tehdä merkittävää bisnestä digipuuhastelun sijaan.

Kasvun tiekartta selkeyttää, auttaa ymmärtämään tulevaisuuden mahdollisuudet liiketoiminnallisesti kuin muutoksellisesti. Kasvun tiekartta on strateginen ja päivitettävä työkalu siihen mitä askeleita kasvuun on otettava.

Se selkeyttää kasvun komponentteja, eli mitä toimia tulevaisuuden kasvuun on tehtävä. Sisältäen investointihaarukan, hyödyt, mahdollisuudet, riskit ja esteet.

Kasvun tiekartta auttaa yritystä ymmärtämään oman toiminnan vaikutukset kasvussa: yrityskulttuuri, osaaminen, pullonkaulat ja kasvun esteet. Mutta sisältää myös tulevaisuuden potentiaalit, jotka on kuvattu lopputuloksien, hyötyjen ja investointien kautta.

Tuloksena selkeämpi askellus kohti liiketoiminnan kasvua ja digitaalisen muutoksen vauhdittamista.

Hypätäänkö yhdessä kohti kasvua? Ota yhteyttä alta.