Kasvun tiekartta: lopeta puuhastelu digin kanssa ja tee siitä ajuri, joka kasvattaa liiketoimintaasi.

Digitaalisesti yrityksen kasvattaminen ei ole rakettitiedettä, mutta ongelmaksi sen kanssa koituu usein vaihtoehtojen loputon määrä. Eri polkujen määrä ja näiden tuottama epävarmuus vaikeuttaa priorisointia, jolloin päätöksenteko vaikeutuu ja kasvu hidastuu tai jää lunastamatta.

Kasvussa keskeistä on päästä tilanteeseen, jossa tekoja tehdään aktiivisesti.

Tuntuuko sinusta siltä, että kaipaat yrityksesi kasvuun yksinkertaista selkeyttä ja helpotusta siihen miten digitaalisuus voi olla voimavara teille tulevaisuudessa?

Perusajatuksena on päästä tilanteeseen jossa vähemmän on enemmän. Mielellään kaikkea triviaalia jatkuvasti vähemmän ja paljon lisää sitä mikä tuottaa enemmän.

Kasvun tiekartta on yksinkertaisuudessaan palvelu, jonka avulla on helppo hahmottaa tie eteenpäin. Käytännössä se on selkeästi esitetty tiekartta (roadmap), jossa on kuvattuna toimet jotka tuovat lisää liikevaihtoa, näkyvää muutosta ja yrityksen kulttuuriin uuden oppimista ja uuden tekemistä. Tällä kasvatetaan nykyhetken ja tulevaisuuden tuottoja.

Kasvun tiekartta -palvelu pohjautuu:

  1. kasvun ajureiden ymmärtämiselle
  2. ja sen jälkeen kasvun komponenttien priorisoinnille ja kehityshankkeiden valitsemiselle.

Näistä yhdessä muotoutuu tiekartta, jonka tarkoitus on suunnata ja elää yrityksen mukana tiekartan syntypäivästä lähtien.

Kiteyttääkseen Kasvun tiekarttaa, kiinnittyy se kaikista lähimmäksi yrityksen digitaalista kasvustrategiaa, jonka keskiössä on muutoshalu.

Kasvun ajurit kertovat yrityksen nykytilaa

Kasvun ajurit ovat seikkoja, joissa nykytila ja realiteetit täytyy ymmärtää. Eli tunnistaa ne seikat, jotka estävät tai mahdollistavat kasvun.

Kasvun kolme ajuria ovat:

  • Toimet (näkyväksi ja konkreettiseksi tekeminen, toimien määrä)
  • Ihmiset (henkilökunta ja kumppanit, ymmärrys ja osaaminen)
  • Tahtotila (kuinka paljon halutaan kasvaa ja uskalletaan muuttua, investoinnit ja rohkeus)

Ylläolevat asiat täytyy ymmärtää, jotta kasvukomponentit - eli arjessa voitettavat hankkeet - voidaan valita. Mitä paremmin valinnat johdetaan nykytilasta, sitä helpompaa on ne toimet, jotka vastaavat kasvun vaatimaan muutokseen.

Kasvun komponentit ovat arjen hankkeita

Kasvun komponentit ovat arjen hankkeita joita painotetaan ja joihin panostetaan.

Asioihin todella uskotaan, ajatuksella että ne ovat yrityksen kortit joita pelataan pöytään saakka. Yhteistyössä näihin lähdetään painottamaan.

Tyypillisesti kasvukomponenteissa ja kasvun hakemisessa keskitytään ensisijaisesti vain yhteen kasvukomponenttiin kerrallaan.

Kasvun neljä komponenttia ovat:

  • Viestit ja sisällöt (sisäiset ja ulkoiset)
  • Myyntikanavat (fyysiset pisteet, verkkokauppa, digitaalinen kauppa ja digitaalinen bisnes kaikkinensa)
  • Osaaminen (työntekijöiden osaaminen, rekrytointi, yhteistyökumppanit, kumppanivaihdokset, muutoksen nopeuttaminen)
  • Teknologia (teknologiavalinnat, digitaalinen palvelukehitys, it-arkkitehtuuri ja digin avulla mahdollistettua tekemistä)

Kaikissa näissä on välillisesti tai suoraan riippuvuussuhteita toisiinsa.

Esimerkkinä, jos vaikka oma tai kumppaneiden osaaminen ei ole riittävällä tasolla, voi se olla selkeästi esteenä kasvulle. Tai jos työntekijöiden ja omistajan tahtotilat ovat selkeässä ristiriidassa toisiinsa. Joskus tekeminen vaatii sisäistä ja ulkoista viestintää, jolla muutos viedään todeksi.

Oikeat painotukset ja tekemisen alueet tunnistetaan ja aloitetaan eteneminen suurimpien esteiden taklaamisella, mutta toisaalta myös nopeista voitoista.

Puhutaan vaikeasta aiheesta: muutoksesta. Muutoksen johtamiseksi pitää tietää mitä tehdään, sanoittaa se oikein ja tuoda turvaa muutoksen keskelle. Sekin on jo toimi, joka ajaa muutosta ihmisten ymmärrykseen ja tahtotilaan.

Tärkein pyrkimys on kuitenkin yrityksen osaamisen ja tekemisen tason nostaminen kasvua vaativalle tasolle. Josta syntyy liikevaihtoa, myyntiä, kannattavuutta tai mitä tahansa tavoitteeksi asetettua hyvää.Eetu Karppanen

Lopetetaanko digin kanssa puuhastelu ja tehdään siitä kasvua ajava mahdollistaja?

Jos sinulla on vakaa halu kasvaa digitaalisuutta hyödyntäen ja haluat tehdä merkittävää bisnestä digipuuhastelun sijaan.

Kasvun tiekartta selkeyttää, auttaa ymmärtämään tulevaisuuden mahdollisuudet liiketoiminnallisesti kuin muutoksellisesti. Kasvun tiekartta on konkreettinen työkalu siihen missä yritys menee nyt ja mitä tulevaisuudessa pitää tehdä.

Se selkeyttää kasvukomponentit, eli mitä arjen hankkeita tehdään, jotta tavoitteet täyttyvät. Sisältäen investointihaarukan, hyödyt, mahdollisuudet, riskit ja esteet.

Tällä ymmärrettään myös oman toiminnan vaikutukset kasvuun: yrityskulttuuri, osaaminen, pullonkaulat ja kasvun esteet. Sekä tulevaisuuden mahdollisuudet, jotka on kuvattu lopputuloksien, hyötyjen ja investointien kautta.

Tuloksena selkeämpi askellus kohti liiketoiminnan kasvua ja digitaalisen muutoksen vauhdittamista.

Hypätäänkö yhdessä kohti kasvua? Ota yhteyttä alta.