Kannattaakko kauppa?

Verkkokauppa on termi, jota en tahtoisi käyttää. Näen sen olevan lähinnä myyntikanava. Digitaalinen kauppa kuvastaa kaikkea sen alle kuuluvaa mielestäni verkkokauppaa paremmin.

Verkkokaupan rooli kasvaa yrityksillä, joissa vilpittömästi uskotaan verkkokaupan olevan keino tuottaa digitaalisesti liikevaihdon kasvua. Tai niille, jotka ovat jo varmistaneet verkkokaupan myyntipotentiaalin tekemällä siitä tärkeän osan yrityksen liikevaihtoa. Verkkokaupalle annetun roolin ja suuruuden vaihdellessa hurjasti.

Verkkokauppa -termin osalta mielikuvat ohjautuvat usein teknologiavetoiseksi, joka myös helposti ylikorostuu. Digitaalisissa kanavissa liikevaihtoa tekevälle yritykselle verkkokauppa teknisenä alustana ja integraatioineen kasvattaa rooliaan, mutta teknologia on silti vain työkalu, joka pitää taivuttaa olemaan hyödyksi yritykselle.

Se kun voi olla kumpaa tahansa, pullonkaula tai tehokas myyntirenki.

Digitaalisissa kanavissa tehtävä myynti ei ole kuitenkaan kiinni siitä onko käytössä paras verkkokauppa, oikeat maksuratkaisut tai toimitustavat.

Verkkokaupan yläpuolelle jää aina itse yritys, sen brändi, asiakaslupaus, valikoima, hinnoittelu ja markkinointi.

Yleisesti verkkokaupassa on tärkeää tehdä mahdollisimman oikeita ja realistisia investointeja, joissa pyritään kasvamaan teknologian vauhdittamana. Vihkoon homma voi mennä jo alkutaipaleella tekemällä väärät teknologiset ratkaisut tai ali-investoimalla, jolloin estetään kasvu ja sen potentiaali.

Verkkokaupan jäsennys vastaa täsmällisesti siihen kannattaako kauppa?

Verkkokauppa voidaan helposti kuvitella hopealuodiksi, josta tulee helposti kultaa ja mammonaa. Tai verkkokauppa saattaa olla jo olemassa, mutta ei tuota odotetusti myyntiä ja seisoo paikallaan.

Verkkokaupan jäsentäminen soveltuu niille yrityksille, jotka haluavat ymmärtää joko olemassaolevan verkkokaupan toimimattomuuden ja/tai jotka harkitsevat vakavasti verkkokaupan perustamista tai uudistamista.

Eli vastauksen toiseen seuraavista kysymyksistä:

 • Kannattaako verkkokauppa perustaa?
 • Miksi jo perustettu verkkokauppa ei myy tai tuota odotetusti?

Auttaa ymmärtämään nykyisen verkkokaupan toimimattomuuden syyt ja/tai kiteyttävän ymmärryksen siihen kannattaako verkkokauppa perustaa tai uudistaa.

Tärkeintä on välttää virheelliset toimet seuraavilla seikoilla:

 • Tavoitteet ja myynti: verkkokauppa tavoitteellistetaan oikein ja haetaan myyntiä lyhyelläkin aikavälillä.
 • Tehokkuus: Saadaan selkeä tilannekuva digitaalisen markkinoinnin (eli verkon myyntikustannuksen) toimivuudesta. Ymmärretään myös mistä kanavista myynti muodostuu ja mistä myyntiä oletettavasti on tarjolla enemmän.
 • Tekninen tausta: Ymmärretään nykyiset tietojärjestelmät, integraatiot, datavirrat, mutta toisaalta myös nykytilanteen lisäksi niiden mahdollisuudet tulevaisuudessa. Toteutetaan tekniset ratkaisut oikeilla teknologioilla, jotka tukevat liiketoiminnan tarpeita.
 • Ulkoiset kumppanit ja odotukset: Onhan kumppanivalinnat riittävän kyvykkäitä toteuttamaan vaadittuja asioita. Erityisesti realistisella odotuksilla, budjetilla ja aikataululla.
 • Vakuutus: Vältetään virheratkaisuja ja varmistetaan nykytilan säilyttäminen, jossa luodaan kasvua tulevaisuuteen.

Lopputuotteina:

 • Ymmärrys verkkokaupan nykytilasta ja tulevaisuuden potentiaalista
 • Nimetyt pullonkaulat tai konversioesteet, jotka pitää korjata
 • Investointien tueksi toteutettu business case -laskelma
 • Määritetyt selkeät askelmerkit jatkolle

Nämä muodostavat selkeän ymmärryksen nykytilasta, markkinan tilasta ja verkkokaupan mahdollisesta potentiaalista.

Lisäksi nämä voivat pohjustaa rungon verkkokaupan vaatimusmäärittelylle, jonka perusteella nopeuttaa tarjouspyyntövaihetta. Usein myös pienentää väärin ymmärrysten riskiä kumppaneiden kanssa.

Hinta: 2400 - 6500€

Miksi? Löydä perusteet ja laskelmat verkkokaupalle. Auttaa hahmottamaan investoinnin suuruuden, jotta kyetään perustelemaan lisäinvestoinnit tai liiketoimintapäätökset verkkokaupan tulevaisuudelle.


Eetu Karppanen

Olen paras kaverisi matkalla digitaalisesti luotavaan kasvuun, ideointiin ja muutokseen.

Tuon selkeyttä kasvun ja muutoksen vaatimuksiin, jotta analoginen maailma todella muuttuu digitaaliseksi. Varmistan ja turvaan liiketoiminnan tulevaisuuden sietokykyä ja autan nostamaan sen seuraavalle tasolle.

Haluatko lopettaa yrityksesi digipuuhastelun ja hypätä syvään päätyyn hakemaan todellista kasvua? Ota yhteyttä alta.