Kannattaakko verkkokauppa?

Verkkokauppa tarkoittaa itselleni terminä myyntikanavaa. Sen sijaan digitaalinen kauppa kuvastaa kokonaisuutta, ja myyntikanavaa suurempaa, mielestäni verkkokauppaa paremmin.

Verkkokaupan rooli kasvaa yrityksillä, joissa vilpittömästi uskotaan verkkokaupan olevan keino tuottaa digitaalisesti liikevaihdon kasvua. Tai niille, jotka ovat jo varmistaneet verkkokaupan myyntipotentiaalin tekemällä siitä tärkeän osan yrityksen liikevaihtoa. Verkkokaupalle annetun merkityksen ja mittakaavan vaihdellessa hurjasti.

Verkkokauppa -termin osalta mielikuvat ohjautuvat usein teknologiavetoiseksi, joka myös helposti ylikorostuu. Digitaalisissa kanavissa liikevaihtoa tekevälle yritykselle verkkokauppa teknisenä alustana kasvattaa rooliaan. Teknologia on silti vain työkalu, joka pitää taivuttaa olemaan hyödyksi yritykselle.

Verkkokauppa kun voi olla kumpaa tahansa, pullonkaula tai loistavan tehokas myyjä.

Digitaalisissa kanavissa tehtävä myynti ei ole kuitenkaan kiinni siitä onko käytössä paras verkkokauppa, onko verkkokaupassa oikeat maksuratkaisut tai toimitustavat.

Teknologia mahdollistaa verkkokaupan, mutta markkinoinnista kauppa elää tai kuolee.

Verkkokaupan yläpuolelle jää aina itse yritys, sen brändi, asiakaslupaus, valikoima, hinnoittelu ja markkinointi.

Yleisesti verkkokaupan kanssa on tärkeää tehdä mahdollisimman oikeita ja realistisia investointeja, joissa pyritään kasvamaan. Vihkoon homma voi mennä jo alkutaipaleella tekemällä väärät teknologiset ratkaisut tai ali-investoimalla, jolloin estetään tulevaisuuden kasvu ja yrityksen menestyminen.

Verkkokaupan jäsennys vastaa täsmällisesti siihen miten saat lisää myyntiä verkkokauppaan

Verkkokauppa saatetaan kuvitella hopealuodiksi, josta vain odottamalla saadaan kultaa ja mammonaa. Tai verkkokauppa saattaa olla jo olemassa, mutta ei tuota odotetusti myyntiä ja seisoo paikallaan.

Verkkokaupan jäsentäminen soveltuu yrityksille, jotka haluavat ymmärtää verkkokaupan kasvun esteet, mutta toisaalta löytää välineet verkkomyynnin kasvuun.

Yhteistyössä saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi verkkokauppa ei myy tai tuota odotetusti?
 • Mistä lisää myyntiä verkkokauppaan?
 • Mitä asioita verkkokaupassa täytyy korjata, jotta se alkaa tuottamaan?

Tarvittaessa ylläolevat auttavat myös ymmärtämään nykyisen verkkokaupan toimimattomuuden syyt ja/tai kiteyttävän ymmärryksen siihen kannattaako verkkokauppa perustaa tai uudistaa.

Tärkeintä kuitenkin on välttää virheelliset toimet seuraavilla seikoilla:

 • Tavoitteet ja myynti: verkkokauppa tavoitteellistetaan oikein ja haetaan myyntiä lyhyelläkin aikavälillä.
 • Tehokkuus: saadaan selkeä kuva digitaalisen markkinoinnin (eli verkon myyntikustannuksen) toimivuudesta. Ymmärrys mistä myynti muodostuu, mistä ja miten sitä saadaan lisää.
 • Tekninen tausta: Ymmärretään nykyiset tietojärjestelmät, integraatiot, datavirrat, ja nykytilan lisäksi niiden antamat mahdollisuudet tulevaisuudessa. Toteutetaan tekniset ratkaisut oikeilla teknologioilla, jotka tukevat ja alistuvat teidän liiketoiminnan tarpeisiin.
 • Ulkoiset kumppanit ja odotukset: Kumppanivalinnat ja näiden kykyjen varmistaminen, jotta asiat tapahtuvat realistisella odotuksilla, budjetilla ja aikataululla.
 • Vakuutus: Vältetään virheratkaisut ja varmistetaan nykytilan säilyttäminen. Luodaan kasvua tulevaisuuteen.

Lopputuotteena:

 • Ymmärrys verkkokaupan nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista
 • Lista pullonkauloista tai konversioesteistä, jotka pitää korjata
 • Investointien tueksi toteutettu business case -laskelma
 • Selkeät askeleet, joilla verkkokauppa tulevaisuudessa kasvaa nykyistä nopeammin

Näistä muodostuu selkeä ymmärrys verkkokaupan nykytilasta, markkinan tilasta ja niistä mahdollisuuksista joilla verkkokaupasta saadaan laulava myyntikone.

Hinta: 2400 - 6500€

Miksi? Löydä välineet ja ratkaisut joilla verkkokaupan myynti kasvaa. Auttaa hahmottamaan ongelmakohdat, joita vasten kyetään perustelemaan verkkokauppaa koskevat liiketoimintapäätökset, jotta tulevaisuuden kasvuluvut saavutetaan.

Jos ylläoleva ei verkkokaupan saralla vastaa ongelmiisi, tarjoan myös vapaamuotoisempaa verkkokauppakonsultointia tai digitaalisen markkinoinnin auditointeja.


Eetu Karppanen

Olen paras kaverisi matkalla digitaalisesti luotavaan kasvuun, ideointiin ja muutokseen.

Tuon selkeyttä kasvun ja muutoksen vaatimuksiin, jotta analoginen maailma todella muuttuu digitaaliseksi. Varmistan ja turvaan liiketoiminnan tulevaisuuden sietokykyä ja autan nostamaan sen seuraavalle tasolle.

Haluatko lopettaa yrityksesi digipuuhastelun ja hypätä syvään päätyyn hakemaan todellista kasvua? Ota yhteyttä alta.