Teemme viestintää jatkuvasti. Minäkin tässä.

Kysymys on siitä kuinka selkeästi onnistun viestimään - miten sinä lukijana tämän luet ja ymmärrät.

Rakkaus, erityisesti tekstimuotoiseen, sisältöön on syntynyt jo lapsuudesta. Ja kotikasvatuksesta, sillä perheyrityksessä isäni oli lehtikustantaja, äitini toimittaja.

Perheyrityksen päätuotteen ollessa painettu lehti, oli tällä vahva vaikutus siihen mihin asioihin tahattomasti ohjautui. Internet-ajan lapsena kiinnostus tietokoneisiin auttoi löytämään hakukoneoptimoinnin. Joka yli kymmenvuotisella kokemuksella on jalostunut kirjoittamiseksi ja sisällöiksi.

Miksi sisällöillä on strateginen merkitys yritykselle?

Yleistäen viestintä voi olla usein sinne tänne tekemistä.

Aikaan investoituja euroja joita ei osata mitata, tai mittaamisen myötäkään ei saada tuottamaan myyntiä.

Turhauttavia tunteita, joissa sanottavaa on, mutta teot eivät ohjaa kaupallisiin tuloksiin.

Jos näistä kysymyksistä jokin täyttyy, meidän olisi hyvä keskustella:

  • Onko yrityksellänne sanottavaa, joka ei tule ilmi oikein ja oikeissa paikoissa
  • Onko viestintä ja sisällöt teille mahdollisuus tuoda viesti asiakkaiden tietoisuuteen?
  • Tuntuuko nykyinen sisältötekeminen roiskimiselta?
  • Onko sisällöntuotannon tulokset olemattomia?
  • Jääkö ottamanne strategia epäselkeäksi työntekijöille tai asiakkaille?

Sisältöjen strateginen rooli kasvussa jakautuu palveluiden saralla muutamaan eri osioon.

Sisältöstrategia - selkeät askeleet sisällöntuotantoon ja yrityksen äänen lunastamiseksi

Sisältöstrategian kanssa on mielestäni keskeistä tunnistaa ne teemat ja aiheet, jotka liittyvät yritykseenne suoraan tai välillisesti.

Kun nämä ymmärretään, on helpompi tehdä valintoja aiheista joiden saralla sisältöjä tuotetaan. Mistä aletaan puhumaan ja missä otetaan oma ääni haltuun.

Tämän lisäksi taktisena toimena sisältöstrategiaan liittyy olennaisesti käytännön tekeminen, jolla edeltävä ottaa muotonsa. Julkaisukalenteri ja seuranta auttaa varmistamaan käytännön tekemisen tapahtuvan, niistä syntyvät tulokset ja tulevaisuuden ohjaamisen.

Miksi? Selkeyttämään sisältöihin käytettyä aikaa ja rahaa - tuottamaan sisällöille parempaa takaisinmaksua ja varmistamaan, että sisällöistä tulee yritykselle pitkäikäisesti hyödynnettävää materiaalia.

Lopputuloksena syntyy ymmärrys aiheista, jotka koskevat yritystänne, herättävät keskustelua ja joihin voi turvautua myös silloin kun ihmiset eivät ole läsnä tätä kertomassa.

Kasvusisällöt - miten saada viesti kulkemaan yrityksestä ihmisille ymmärrettävästi?

Kysymys on toimintatavoista joilla tavoitteet pureskellaan ymmärrettäväksi.

Ulkoisessa viestinnässä tämä taas on ääni, joka otetaan.

Moni yritys sanoo muka jotain, mutta todella viestiltä puuttuu pohja ja kiinnostavuus. Mitä syntyisi, jos sanotaan se mitä yrityksen johtajat miettivät? Puhutaan rehellisesti niistä seikoista, jotka toimialan sisällä on kiinnostavia.

Miksi? Viestimme joka päivä jotain, joka on vastaanottajalle selkeää tai epäselkeää. Ihmisten johtamisessa epäkohtia ovat viestimisen laatu ja määrä. Kukaan ei koskaan sanonut saaneensa riittävästi viestintää. Kyse on toimintatavoista joilla tavoitteita sanoitetaan tulokselliseksi.

Yhteistyö ja sisältösparrit

Kaikkiin edeltäviin palveluosioihin liittyy päätöksentekoa ja näkökulmia oman talon sisällä olevasta osaamisesta.

Minkälaisilla teknologisilla sisällönjulkaisujärjestelmillä ja välineillä viestejä välitetään? Miten sisällöistä saatava data jalostetaan käytettäväksi ja pohjustamaan onnistumisia?

Yhteistyössä saadaan selkeä ymmärrys kaikkiin näistä. Ymmärretään mitä sisältömuotoja hyödynnetään ja miten niitä jaellaan.

Seurataan, mitataan, ohjataan tekemistä, jotta se tuottaa kaupallisia tuloksia.

Miksi? Tehosta sisällöntuotantoon käytettyä aikaa, tuota kiinnostavia markkinointiviestejä, luo merkittäviä asiakaskohtaamisia verkossa ja helpota asiakkaan keinoja aloittaa keskustelu juuri teidän yrityksen ratkaisuista.


Hinta: min. 1200€ / henkilötypäivä. Muut kokonaisuudet projekteina tai osana Kasvun tiekarttaa.

Eetu Karppanen

Haluatko lopettaa yrityksesi digipuuhastelun ja hypätä syvään päätyyn hakemaan todellista kasvua?