Yrittäjyys on ollut kiinteä osa elämääni lapsuudesta lähtien. Perheyrityksen reunoissa rieppuneena, on siihen kuulunut tiiviisti yrittämisen tuomat vaateet ja haasteet.

Yhteistä aikaa uhrataan työlle, jossa otetaan riskiä käyttää aikaa sellaiseen, jolle oletetaan tai todistetaan olevan kysyntää.

Yrittäjyydessä kun työ ei ole vain työtä. Se toimii yhtä hyvin kanavana itsensä ilmaisulle. Sille jääräpäisyydelle, jossa paineesta huolimatta halutaan pyrkiä mahdollistamaan onnistumisia itsenäisesti ja riippumattomasti.

Tämän koulun käyneenä, olen nähnyt yrittäjyyden hirmuisen luonnollisena, omana työmuotonaan, jonka hyviä ja huonoja puolia on usein helppo nimittää.

Palkkatyö ei ole yrittäjyyttä turvatumpaa

Palkkatyö koetaan usein yrittäjyyttä turvallisempana. Ihmisille joille työn merkityksellisyys ja itsensä toteuttaminen ovat tärkeitä, on palkkatyössä kuitenkin raamit ja kehykset joiden sisällä toimitaan.

Harvoin voi mielivaltaisesti ottaa isoa riskiä muiden rahoilla, tämä tuntuu onnistuu vain politiikassa tai julkisella sektorilla.

Oivallus palkkatyössä vallitsevasta turvattomuudesta syntyi kymmenen vuodan takaa saadessani koeajalla potkut. Jos työnantaja haluaa sinusta eroon, hän myös pääsee - olitpa koeajalla tai et. Hyvän moraalin omaavat työnantajat pyrkivät pitämään lahjakkaat työntekijät auttamassa yrityksen kasvussa ja toiminnassa. Suhde on molemmille voittava.

Olen siis kerennyt yrittämään kuin nauttimaan palkansaajalla olevasta työn suoraviivaisuudesta. Vuoden alusta PRH sai allekirjoittaneelta elämäni neljännen yrityksen yritysrekisteriin.

Yrittäjyys on asennevamma ja sen kaksi teemaa

Yrittäjyys on asennevamma, jota on vaikea korjata. Osaltaan siksi ettei halua.

Yrittäjyyteen kuuluu kaksi kantavaa teemaa.

Joko se on luontainen polku, koska kokee olevansa vähän sopeutumaton (misfit) siihen mitä työnantajat kykenevät tarjoamaan. Tai toisaalta vilpittömästi uskoo omiin kykyihinsä niin paljon, että uskaltaa hypätä.

Kun yrittäessä onnistuu, vahvistaa se uskoa omiin kykyihin.

Teknologia yrittäjyyden keskiössä

Teknologia on ollut kiinteä osa elämääni yli 20 vuoden ajan. Sen huomaa niin ryhdistä kuin keskivartalolihasten kunnosta. Istumatyö todella tappaa.

Koneiden kanssa puuhastelu on rakentunut lihasmuistiin. Siihen soppaan vielä loputon kiinnostus liiketoimintaan, ovat ne asioita jonka vuoksi uskallan lähteä yrittämään.

Teknologia tuottaa yrityksille uudenlaista muutosta vanhaan toimintaan. Lisää vapautunutta aikaa, lisää liikevaihtoa ja täysin uutta liiketoimintaa.

En halua bessewisseröidä teknologian ja digitaalisuuden kaikkivoipaisuudesta.

Kaiken pohjalla pitää olla ymmärrys mitä yritys tekee, mitä omistajat tahtovat, minkälaisessa ympäristössä toimitaan: ketä palvellaan, ketkä palvelevat ja miksi.

Yleisesti, että tiedetään mikä on maali, miksi sitä kohti halutaan ja miten sinne mennään.

Omat motiivit yrittäjyyteen

Yrittäjyys tarjoaa keinot synnyttää, visioida, kiteyttää, konkretisoida, oivaltaa uutta ja tuottaa tuloksia.

Toisaalta yrittäjyys antaa virheellisen kuvitelman vapaudesta. Vastapainona vapaudelle on aina vastuu jollekin, asiakkaille ja itselle.

Tähtään tekemiseen, joka antaa työn, vapaa-ajan, parisuhteen, ystävien ja kodin läikkyä iloisesti yli reunojen. Palkkatyössä alistuu yrityksessä vallitsevaan kulttuuriin, joka helposti synnyttää aikahelvettejä.

Pyrkimys on antaa työn liukua vahvemmin osaksi elämää ilman rajoittamista ja kuormitusta. Edeltävä vaatii, että tekemällä vähän vähemmän on saatava aikaiseksi sama tai jopa enemmän.

Nautin yhteistyöstä ihmisten kanssa, vaikka ristiriitaisesti yksinäinen puurtaminen ja ajattelu ovat oman toimintakyvyn perusta. Uskon parhaiden ideoiden jalostuvan ärsykkeistä ja impulsseista, joissa vuorovaikutus on tehokas keino näiden saamiseksi.

Haluan olla luottamuksen arvoinen. Sen minkä lupaan, pidän. Käänteisesti tämä tuottaa tunteen tärkeydestä ja tarpeellisuudesta.

Analyyttisyys ja ratkaisukeskeisyys ovat luonteenomaisesti tapa hahmottaa asioita, jotta ne saavat aivoissani paikan. Syyt, seuraukset ja skenaariot auttavat johtamaan asiat ymmärrettävään rakenteeseen tai lokeroon. Eli matemaattisloogisen ihmisen tapa käsitellä abstraktioita, joissa tunnepuolen ymmärtäminen on jatkuvan harjoittelun alla.

Edeltävät asiat soveltuvat mielestäni yrittäjäpolkuuni hyvin ja juostujen kilometrien myötä olen aiempaa valmiimpi ottamaan yrittäjyyden viitan niskoilleni. Pyrkimys on säilyttää omaan tekemiseen tietynlainen objektiivisuus, itseanalyysin taito ja tekemisen rauha.

Tunnistatko omat heikkoutesi?

Jos työssä tehtyjen oikeiden päätösten määrä ylittää väärät, menee hemmetin hyvin. Sadasta päätöksestä yli 50 oikeaa, nostaa pään jo vedenpinnan yläpuolelle.

Päätöksentekokyvyn parantaminen siis antaa kaikille meistä kilpailuetua. Joskus riittää, että tekee päätöksen eikä jää vatvomaan.

Omia heikkouksiani ovat olleet isot linjavedot tai päätökset.

Perfektionisti hartioilla huutaa korvaan: pitäisi analysoida, tutkia ja varmistaa täydellinen lopputulos. Tämä on näyttäytynyt työkavereille osallistamisena ja keskustelun kaipauksena - asioiden vatvomisena. Kun on kaivannut tueksi näkökulmaa tai yhteistä päätöksentekoa.

Heikko päätöksenteko on johtanut kokemukseen, etten ole ottanut elämässäni todella suuria riskejä ja koeponnistanut potentiaaliani täysin. Yrittäjyydessä on väistämätöntä oppia tekemään päätöksiä itsenäisesti ja omaan intuitioon luottaen.

Toisena ei-parhaana-ominaisuutena on ollut korkealentoisuuden metsästys. Haussa on korkeat huiput, milloin asiat ovat innostavia, kiinnostavia ja tekeminen tapahtuu kovalla sykkeellä. Huipun jälkeen tulee laskut, jossa intressitaso tipahtaa, kun asia muuttuu rutiinitehtäväksi. Erityisesti silloin kun käytetty aika ei korreloi sen tuottaman arvon kanssa.

Jatkuva kiinnostus ja innostuminen toimialoista, liiketoiminnan nyansseista ja niistä poluista joilla bisnes voi kasvaa ovat tärkeitä osioita palveluissani. Tähän liittyy myös toisten auttaminen, josta syntyy merkityksellisyyttä ja henkilökohtaisuutta.

Heikkoudet ovat tunnistettuja, joiden kanssa voi vain oppia pärjäämään samassa hiekkalaatikossa. Kun ne oppii tunnistamaan, ymmärtää jo tekemistään. Jos ne osaa väistää, voi saada onnistumisia aikaiseksi. Vähintään niitä kuitenkin täytyy oppia ymmärtämään ja käsittelemään, jotta seuraa kehitystä.

Oman epävarmuuden vähentämistä vai varmuuden kasvattamista?

Yrittäjyys on helppo keino kasvattaa sietokykyään tulevaisuuteen ja sen epävarmuuksiin.

Saavuttaa tilanne jossa on oman itsensä herra. Syyttävä sormi onnistumisista tai epäonnistumisista osoittuu viime kädessä peilikuvaan.

Tekemällä enemmän tässä on mahdollisuus lunastaa enemmän tulevaisuudessa. Palkkatyössä mahdollisuudet rajoittuvat, sillä määräänsä enempää et voi muuttaa muiden tekemää työpanosta. Yrittäjyyden palkinto on kiinni kyvyistä lunastaa ja osoittaa myyty arvo toteen.

Työ osana identiteettiä

Työn tekemisessä sen liittäminen kiinteäksi osaksi omaa identiteettiä on tämä tuottanut myös kipuilua.

Työ on tärkeää, mutta en halua sen olevan elämäni ainoa prioriteetti. Intohimoille, olipa se sitten työ, on määrättävä paikkansa, jossa se saa oman siivunsa piirakasta, mutta ei haukkaa liian suurta osaa. Tasapaino on määräävä asia.

Esimerkiksi työ ei voi olla itseisarvo, sillä se voi toimia vain välineenä jonkin henkisen arvon saavuttamiseen. Työn ja vaivan pitäminen itsessään elämän sisältönä on yhtä virheellistä, kuin pitää mitä tahansa välinettä tärkeämpänä kuin mitä sillä saavutetaan.

Ylläoleva Ulla Solasaaren lainaus kiteyttää työn olevan vain työkalu - ei saavutus tai arvo. Tapa saavuttaa fyysisiä ja henkisiä asioita, joista molemmat ovat viime kädessä henkisiä.

Olen kiteyttänyt itselleni työhön ja yrittäjyyteen liittyen asiat seuraavasti:

  • Haluan toteuttaa itseäni, jotta opin, ilmaisen ja viestin oivalluksiani, näiden johtaessa selkeään tulokseen, joka ajaa kaupallista tulemaa joko asiakkailleni tai henkistä lopputulemaa itselleni
  • Työstä ansaitun rahan täytyy mahdollistaa tilanne, jossa rahaa ei tarvitse miettiä - ei puhuta miljoonista, vaan karvan verran yli suomalaisen keskipalkasta
  • Vapautta, jossa ohjaan aikaani. Mihin, miten ja kenen kanssa käytän aikani. Vapaa ja työaika saa läikkyä yli omien aitojensa tasapainoisesti
  • Vaihtelua työn sisältöön, erilaisia ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita, yrityksiä, toimialoja ja toimintatapoja. Mahdollisuuden oppia omista sekä muiden virheistä ja onnistumisista.

Yrittäjyyteen liitetään yksilöllisyyden korostaminen lisättynä vahvalla motivaatiolla ja höyrylaivan kaltaisella etenemisellä. Halutaan irtaantua isosta koneistosta ja muuttaa omaa viitekehystään unelmoimaansa suuntaan.

Puhutaan kapinallisuudesta, vaikka yrittäjyys on ainoastaan yksi työn tekemisen muodoista, jossa riskin ollessa suurempi, mahdollistuu myös suuret hyödyt. Olivatpa ne rahallisia, ajallisia tai henkisiä.

Näitä kaikkia olen hakemassa.