Miksi tehdä digitaalisesta markkinoinnista vaikeaa?

Digitaalinen markkinointi on kanavamääränsä vuoksi pirstaloitunut, joka tekee usein haastavaksi löytää isossa kuvassa todellisia onnistumisia.

Asiaa ei helpota villi länsi, jossa kaikki digimarkkinointitoimistot tuntuvat tarjoavan ihan samaa - olipa kyseessä mikä tahansa kirjainjargoneista: hakusanamainonta, SEO, PPC, SEM tai FB-mainonta.

Vaihtoehtona on tehdä digimarkkinointia itse, omien työntekijöiden voimin, jolloin kysymys on osaamisen syvyydestä ja riittävästä työajasta digitekemisen parissa.

Loppupeleissä kysymys on siitä syntyykö käytetystä ajasta, vaivasta ja digimarkkinointiin laitetuista euroista takaisinmaksua? Paljonko digitaalinen markkinointi tuottaa? Paljonko siitä menee hukkaan? Paljonko myyntiä verkossa jää ottamatta?

Digitaalinen markkinointi ajaa myynnin kasvua

Digitaalinen markkinointi voi kuitenkin ajaa liiketoiminnalle mitattavaa kasvua ja tuottaa oikeita myyntieuroja.

Digimarkkinoinnin ei tule olla kustannus, vaan laskettua investointia. Parhaimmillaan digitekemisessä data auttaa ymmärtämään eri markkinointikanaviin investoidut eurot ja niiden antamat tuotot. Joka taas antaa mahdollisuuden kasvattaa investointeja, jos vain yrityksen prosessit pysyvät kasvussa mukana.

Investointien kasvattamisella digimarkkinoinnista saadaan lisää liidejä, lisää myyntiä ja lisää asiakkaita.

Asioita joita jokainen kasvua havitteleva yritys kuitenkin viime kädessä kaipaa.

Digimarkkinoinnin tekemisen taso määrittää onnistumisen

Kysymys on digimarkkinoinnin tekemisen tasosta ja laadusta. Tekipä sitä sitten digimarkkinointia harjoittava toimisto tai yritys itse. Edeltävien ohella kyse on myös markkinoinnin konseptista ja taidoista johtaa digitaalista markkinointia.

Riippumatta lähtötilanteesta, digimarkkinoinnin kanavissa on miltei poikkeuksetta matalalla roikkuvia hedelmiä, jotka on helppo korjata nopeasti ja synnyttää näillä välittömiä hyötyjä: eli säästyneitä kustannuksia tai lisää myyntiä.

Joka taas vapauttaa aikaa keskittyä isompaan kuvaan.

Pienet yksityiskohdat ovat digimarkkinoinnin onnistumisen kannalta tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on tarkastella isoa kuvaa. Jos sanko vuotaa pohjasta, ei sitä saa korjattua kaatamalla sinne lisää vettä.

Eli kun olet halukas varmistamaan yrityksesi digimarkkinoinnin toimivuutta ja halukas löytämään keinot joilla verkosta saadaan lisää euroja, on digitaalisen markkinoinnin auditointi vastaus.

Yksinkertainen askellus etenemiselle tapahtuu seuraavasti:

 • Pääsyt eri mainosalustoihin ja työkaluihin (Google Ads, Facebook, Search Console, Google Analytics ja muut mahdolliset)
 • Aloituspalaveri: markkinoinnin nykytilan ja tekemisen läpikäynti
 • Auditointityö, jonka yhteydessä mahdolliset lisäkysymykset
 • Purkupalaveri: johtopäätösten esittäminen ja toimenpiteet jatkoon

Kuka auditoi ja millä meriiteillä?

Internet opetti minut digimarkkinoijaksi. Vuodesta 2007 lähtien eksyin vahingossa opiskelemaan digimarkkinointia lukemalla Twitteriin jaettuja artikkeleita. Kaikkea tätä tietoa olen päässyt käyttämään vuosien aikana arjessa ja itse käytännössä. Jatkuva tiedonjano, tarve ymmärtää teoria ja käytännön tekeminen opetti mallit, joilla digimarkkinointi toimii myyntiä kasvattavana elementtinä.

Urallani olen ennättänyt perustamaan neljä firmaa, konsultoimaan, myymään ja tehnyt yli sadan asiakkaan kanssa liiketoimintaan vaikuttavia strategisia päätöksiä, digitaalisen markkinoinnin kanavia ja melkoisesti muutakin:

 • Perustanut kymmenittäin verkkosivuja ja muutaman verkkokaupan
 • Myynyt, tehnyt ja hallinnoinut maksettua hakusanamainontaa ja sosiaalisen median mainontaa. Näissä on kuljetettu yli miljoonalla eurolla mainosrahaa, josta on tullut myyntiä kymmenillä miljoonilla euroilla
 • Nähnyt satoja Google Analytics -tilejä ja kymmenittäin verkkokauppoja konepellin takaa. Tehnyt lähemmäs sata verkkosivu- ja SEO-auditointia niin teknisen, sisältöjen, navigaation, kaupallisuuden kuin myynnin näkökulmasta
 • Luonut sisältöstrategioita, tuottanut strategisia ja taktisia sisältöjä, tehnyt vaikuttajayhteistöitä ja linkinrakennusta
 • Vetänyt kymmenittäin workshoppeja ja koulutuksia
 • Luonut digistrategioita, digimarkkinointitoimenpiteitä, mediasuunnitelmia, lanseerauksia ja liidigenerointia

Vahvuuteni on kuitenkin ollut toimia tulkkina kääntämässä digi- ja teknologiajargonia selkokieliseksi ihmisille, joille kolmikirjaimiset termit tai digimaailma eivät ole tuttua. Eli välttää tekemästä asioista suotta sen vaikeampia kuin ne todellisuudessa ovat.

Miksi valita Eetu tekemään digitaalisen markkinoinnin auditointi?

Yritän yksin, eli asioit vain ja ainoastaan kanssani. Sooloyrittäjän etuja on riippumattomuus. En ole pakon edessä myymässä digitaalisen markkinoinnin tekemistä, jolla maksaisin työntekijöideni palkat.

Useat digitaalisen markkinoinnin toimistot tarjoavat Google Ads -auditointeja, verkkomarkkinoinnin tuottavuuden mittarointia, sisältömarkkinoinnin auditointeja ja useita muita nykytilaa analysoivia palveluita. Näiden piilevä ajatus on kuitenkin todistaa toimiston oman tekemisen tehokkuus, jotta auditoinnin lopputulema perustelisi syyt ostaa heiltä.

En tarjoa palveluissani markkinointitekemistä ja sikäli ei ole edellytyksiä tai välttämättömyyttä tarjota auditoinnin päälle mitään.

Tärkeintä tuottaa jalostunut näkemys, joka antaa teille ymmärrystä sekä arvoa, jotta pääsette ottamaan seuraavat askeleet eteenpäin.

Yhteistyössä saatte seuraavat:

 • Digitaalisten markkinointikanavien suuntaaminen (Google Analytics, Google Ads, SEO, Facebook ja Instagram)
  • Mikä toimii - mikä ei?
  • Oikeat kanavavalinnat ja tekemisen käynnistys
  • Nopeiden voittojen tunnistaminen
 • Oikeiden kumppaneiden löytämisen
 • Omien työntekijöiden osaamisen katveet ja kasvattamisen vaateet
 • Digimarkkinoinnin tekemisessä ohjauksen ja apua oikeaan suuntaan

Digitaalisen markkinoinnin auditoinnin hinta

Digitaalisen markkinoinnin auditointi pitää sisällään:

 • Aloituspalaverin jossa ymmärretään nykytila ja digitekeminen teidän sanoin
  • Auttaa muodostamaan näkemystä siitä mitkä asiat toimivat ja mitkä aiheuttavat kitkaa
 • Auditointityön, jossa läpikäyn tekemisen mainostilien, kampanjarakenteiden, lukujen ja kokonaiskuvan kannalta
  • Mainosalustat ja työkalut auttavat ymmärtämään tekemisen laatua ja toisaalta vastaavat koviin lukuihin
  • Tämän sisällä esitän myös mahdolliset lisäkysymykset, jotta saan jalostettua näkemyksen
  • Auditointityöstä muodostuu näkemys johtopäätöksineen ja ehdotukset vaadituille toimenpiteille
 • Purkupalaverin, jossa käydään läpi auditoinnin johtopäätökset ja toimenpiteet jatkoon

Pidän tiukasti kiinni omasta ajastani, joka tarkoittaa sitä etten varaa kalenteriani liian tukkoon. Tämän tarkoitus on varmistaa kunnollinen keskittyminen palveltaviin asiakkaisiini.

Digimarkkinoinnin auditoinnin hinta on 2000€ (alv0%)

Edellytyksenä: digitaaliseen markkinointiin tulee käyttää tai olla käytettävissä vähintään 2000€ kuukaudessa, jotta investointi auditointiin tulee teille kannattavaksi ja siitä saadaan riittävän nopeaa takaisinmaksua.

Suoraan sinulta ja muilta palavereihin osallistuvilta auditointi vie aikaa kommunikaation mitan, eli kalenterista karkeasti noin 3-5 tuntia aikaa.

Toimitus tapahtuu 2-4 viikon sisällä tilauksesta.

Lopputuloksena ymmärrätte mitä nopeita voittoja digimarkkinoinnista saadaan, miten digimarkkinoinnin iso kuva suunnataan oikein ja kuinka saatte tulevaisuudessa digistä entistä enemmän myyntieuroja.

Joko haluat lopettaa yrityksesi digipuuhastelun ja hypätä syvään päätyyn hakemaan digitaalisella markkinoinnilla todellista kasvua? Ota yhteyttä alta ja jutellaan lisää!