Oikeasti pitkän linjan SEO -konsultti

Miten päädyin hakukoneoptimoinnin asiantuntijaksi, eli SEO -konsultiksi?

Ammatillinen tieni löytyi vahingossa, kun vuonna 2007 rekisteröidyin Twitteriin.

Tämä oli aikaa, kun kyseinen kanava ei toiminut sumutorvena jokaiselle yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille. Tällöin siellä kuitenkin oli digitaalisen markkinoinnin ammattilaisia jakamassa viisauttaan.

Muistan miettineeni, miten on mahdollista, että joku kertoo läpinäkyvästi kaiken mitä osaa. Laadukkaita artikkeleita löytyi lukemattomasti - olipa kyseessä sitten hakukoneoptimointi, verkkosivujen sisällöt, hakusanamainonta tai konversio-optimointi.

Opiskelin koko hakukoneoptimoinnin maailman Twitteristä lukemalla artikkeleja. Luin usean vuoden ajan lähes kaiken mikä eteen tuli, vaikka en aktiivisesti tajunnut tehdä tuolla tiedolla mitään.

Nämä löydetyt sisällöt kerryttivät teoriaa. Konkretia syntyi sivuprojekteina ja erilaisten sivustojen rakentamisena, joka on mielestäni edelleen paras oppikoulu digimarkkinoijaksi.

Oivalsin taidoille olevan kysyntää ja jonkun olevan valmis maksamaan rahaa opitusta teoriasta ja tehdystä työstä. Päädyin siis niin tekemään kuin konsultoimaan hakukoneoptimointia.

Vuosien saatossa osaaminen jalostui verkkosivustojen uudistuksissa, CRM -projekteissa, sosiaalisen median konsultoinnissa ja sieltä täysipainoisesti jatkui hakukoneoptimointiin, hakusanamainontaan ja tulospohjaiseen markkinointiin.

Kaiken keskiössä on ollut kuitenkin aina hakukoneoptimointi (SEO). Epäseksikäs termi, joka pitää sisällään lukemattomasti teknisiä termejä.

Mitä SEO -konsultti tekee?

Hakukoneoptimointia tehdessä SEO-konsultin työt voidaan pitkälti jakaa kolmeen pääkomponenttiin, jotka ovat tekninen, sisäinen ja ulkoinen hakukoneoptimointi.

Tekninen hakukoneoptimointi (technical SEO)

Teknisen hakukoneoptimoinnin maailma auttaa ymmärtämään verkossa teknisten seikkojen vaikutukset, sisältöjen merkityksen ja kaupallisen potentiaalin tunnistamisen.

Tekninen hakukoneoptimointi on verkkosivustojen kivijalka, johon sisältyy käytettävyyttä, toimivuutta ja luettavuutta. Sekä se, että sivusto voi ylipäätään löytyä hakukoneista. Niitä juttuja joita ohjelmistokehittäjien tai kooditalojen pitäisi hoitaa hyvin.

Sisäinen hakukoneoptimointi (on-page SEO)

Sisäinen hakukoneoptimointi on asiakkaan asiakkaan ymmärtämisen ja keinot joilla kiinnostus herätetään.

Sisäinen on viesti ja sanoma - se mitä ja miten sanotaan. Toisaalta miten tuotettu sisältö saadaan tehokkaasti palvelemaan löydettävyyttä, tekemään brändistä kiinnostavan ja lisäämään myyntiä.

Ulkoinen hakukoneoptimointi (off-page SEO)

Ulkoisessa hakukoneoptimoinnissa puhutaan sisältöjen yläpuolella olevista viestinnällisistä toimista. Kun ymmärretään yrityksen vaikutuspiiri ja sidosryhmien tuottamat mahdollisuudet, löytyy keinoja kasvattaa liiketoimintaa.

Nämä vaikutuspiirit voivat olla niin medioita, vaikuttajia, asiakkaita tai muita toimialaan jotenkin kiinnittyviä tahoja. Ulkoinen on mitä PR- ja viestintätoimistot tekevät: stuntteja tai vakavia asioita joilla yritys lunastaa paikkansa muiden mielessä.

Tyypillisesti perusajatuksena on saada ulkoisia linkkejä, jotka vahvistavat oman sivuston luonnollista löydettävyyttä. Mutta yhtälailla vahvistavat brändiä ja samalla kasvattavat tunnettuutta.

Miksi tehdä hakukoneoptimointia?

Hakukoneoptimoinnin tekeminen perustuu keskeisesti ajatukseen, jossa luodaan asiakkaan asiakkaalle relevanttia sisältöä, parannetaan tällä tavoin löydettävyyttä hakukoneissa jonka kautta taas saadaan entistä suurempi määrä kävijöitä verkkosivuille.

Oletuksena, että nämä kävijät tekevät kaupallisia indikaatteja joiden kautta syntyy lisää liikevaihtoa verkosta. Pääsääntöinen tavoite ja hakukoneoptimoinnin hyödyt ovat siis lisääntynyttä liikevaihtoa, myyntiä, liidejä - kaikkia seikkoja joissa verkolla voi olla vaikutusta yrityksen kasvuun.

Mikä tekee SEO -konsultista osaavan?

Yli 10-vuotisen taipaleen aikana olen saanut kattavan ymmärryksen siitä kuinka hakukoneoptimointi, kovin teknisenä terminä, todellisuudessa on ainoastaan strategisia valintoja yritysten kasvussa.

Hakukoneoptimoinnissa joutuu usein kantamaan analyytikon, koodarin, sisällöntuottajan, viestintäkonsultin ja markkinoijan hattuja, jonka vuoksi SEO-konsulteista tulee helposti liiketoimintakonsultteja.

Koska Suomen markkina on pelikenttänä pienehkö, päätyvät täällä kaikki osaavat SEO -konsultit väistämättä tekemään aikalailla kaikkia yllä kuvattuja hakukoneoptimoinnin osa-alueita. Osa paremmin, osa huonommin.

Tarpeena SEO -konsultti? Täällä ollaan!

Hakukoneoptimoinnin ollessa oma voita leivän päälle -osioni, tulevat vaaditut toimet selkärangasta. Yli kymmenvuotinen taival ja kymmenittäin projekteja on varmistanut, että pakki on täynnä työkaluja sekä oppeja.

Asiakkaita joiden kanssa olen ennättänyt vuosien varrella työskentelemään ovat olleet mm. seuraavia: Tekniikan akateemiset (TEK), Eerola-Yhtiöt, Ikaalisten Matkatoimisto, Lidl, Kekäle, Hong Kong (nykyinen Rusta), Med Group (nykyinen Onni) ja Nettix (tunnetuimpana palvelunaan Nettiauto).

Ahrefs -työkalun data kekale.fi -verkkotunnukselta, jossa vastasin verkkoliiketoiminnasta, luonnollisesti painottuen hakukoneoptimoinnin ja sisällöntuotannon toimista. Siirryin Kekäleelle töihin lokakuussa 2017. Puhutaan helposti +50% kasvuluvuista ja erityisesti kaupallisilla termeillä joissa hakukoneoptimoinnin hyödyt voidaan laskea suoraan myynnissä.

Kilometrit hakukoneoptimoinnin kanssa ovat ohjanneet tekemistä viime vuosina enemmän viestinnällisiin kulmiin. On-page, sisältöstrategiat ja luova linkinrakentaminen ovat teemoja joista edelleen isosti innostun.

Ensisijaisesti teen verkkokauppojen konsultointia ja digitaalisen liiketoiminnan kasvua, mutta tähän voi liittyä olennaisesti myös tarinat ja viestit joilla muutosta synnytetään.

Otan siis vaihtelevasti (enemmän omasta mielenkiinnosta kuin pakosta) SEO -henkisiä asiakkuuksia tai projekteja vastaan. Hintaluokat projekteissa alkavat yhden työpäivän hinnasta, eli 1200 eurosta ylöspäin.

Jatkuvan hakukoneoptimoinnin kanssa päädytään helposti puhumaan myös vapaamuotoisemmista sisältösparreista. Myös hakukoneoptimoinnin tai digimarkkinoinnin koulutukset ovat tuttua kauraa.


Jos haluat verkosta lisää myyntiä, etsit ketterää ja kokenutta SEO-konsulttia ratkaisemaan luonnollisen liikenteen haasteita, täällä ollaan. Jollei projekti resonoi, löytyy allekirjoittaneelta myös hyvä lista hakukoneoptimoinnin osaajia joiden kanssa jutella lisää.

Eetu Karppanen