eCommerce Manager eli verkkokauppapäällikkö eroaa verkkokauppiaasta yleistäen siinä, että eCommerce Manager on palkattu ja verkkokauppias on omistaja tai yrittäjä.

Verkkokauppapäällikön toimenkuvaan tyypillisesti sisältyy verkkokaupan operatiiviset toimet, joilla pyritään verkkokaupan myynnin seurantaan ja kasvattamiseen.

Isommissa organisaatioissa verkkokauppapäällikön vastuulla on myös tiimin johtaminen.

Joidenkin yritysten osalta verkkokauppapäällikön sijaan saatetaan palkata tarkempaa osaamisaluetta hoitamaan otettava eCommerce Specialist, jonka työnkuva on yleisesti hieman kavennetumpi, mutta toisaalta osaamiseltaan syvempi.

Verkkokauppapäällikkö raportoi organisaatiosta riippuen Chief Digital Officerille (CDO), toimitusjohtajalle tai markkinointijohtajalle.

Ecommerce Managerin / verkkokauppapäällikön tehtävänkuva

eCommerce Managerin tehtävä voi pitää sisällään mm. seuraavia tehtäviä:

 • Verkkokaupan operatiivisten toimien johtaminen – myynnin ja markkinoinnin tehtävät
 • Verkkokaupan osalta digitaalisen markkinoinnin suunnittelu, ohjaus ja toteuttaminen, jotta myynti toteutuu
 • Vastuu verkkokaupan teknisestä kehityksestä ja kehittymisestä
 • Verkkokaupan asiakaskokemuksen johtaminen
 • Myynnin edistäminen valikoimaa optimoimalla tai kasvattamalla
 • Markkinointikumppaneiden ja teknisten yhteistyökumppaneiden valitseminen ja näiden johtaminen

Suomalaisten verkkokauppojen tiimikokojen pienuus pakottaa eCommerce Managerin usein toimimaan kohtalaisen monella tehtäväalueella.

Yrityksestä riippuen vastuulla voi olla myös talon sisällä tapahtuvia töitä, jolloin ylläolevan lisäksi (tai sijaan) tehtävänkuvassa voi olla seuraavia toimia:

 • Digitaalinen markkinointi: hakukoneoptimointi, hakusanamainonta, sosiaalisen median markkinointi, kumppanuusmarkkinointi
 • Käytettävyyden tehostaminen: konversio-optimointi, kyselyt, heatmapit, A/B-testaus
 • Analytiikka: BI-data, data-analyysit, verkkoanalytiikka (Google Analytics) ja tag management (Google Tag Manager)
 • Sisällöntuotanto: tuotekuvaukset, kuvat, kirjoittaminen, videot
 • Verkkokauppa-alustan hallinnointi
 • Asiakaspalvelutoimet
 • Logistiikka: keräily, pakkaaminen, lähettäminen

Ecommerce Managerin palkka

Digitoimenkuviin erikoistunut rekrytointitalo Marbles kertoi eCommerce Managerin palkan pyörivän 4400-5400 euron palkkaluokassa.

Yleisesti voisi sanoa, että verkkokauppapäällikön työn vaativuudesta riippuen on palkkaluokka haitarissa 3500 - 5500€.

Ecommerce Managerin koulutus

Verkkokauppapäällikön tehtäviin on aiemmin ajautunut usein markkinointitaustaiset henkilöt, joilla on ymmärrystä digitaalisen myynnin tekemisestä. Tai toisaalta myös kykyä hahmottaa verkkokauppojen teknistä puolta.

Koulutustausta voi olla mitä tahansa kaupallisesta tekniseen korkeakoulutukseen – tai itseoppimiseen.

Mitään valmistavia kouluja verkkokauppaosaajaksi ei ole, vaan isoin oppi laaja-alaiseen osaamiseen tulee ainoastaan tekemällä.

Verkkokauppatekemistä koulutetaan irrallisina koulutuksina, mutta virallista koulutusta ei ole vielä tässä hetkessä olemassa. Nämä kaksi vaihtoehtoa tarjoavat kuitenkin hyvän vaihtoehton kouluttaa itseään verkkokauppaan:


Oletko palkkamassa tai hakemassa yrityksellesi verkkokauppapäällikköä? Ennen palkkaamista, pitäisikö meidän jutella?

Eetu Karppanen

Haluatko lopettaa yrityksesi digipuuhastelun ja hypätä syvään päätyyn hakemaan todellista kasvua?