Digitaalisuuden nostaessa päätään yritysten työkalulaatikoissa, on moni organisaatio herännyt rekrytoimaan digitaalista (liiketoiminnan) osaamista joukkoihinsa.

Viimeisten vuosien aikana on selkeästi kasvanut tarve löytää yrityksiin digijohtajia, jotka ovat valtaosin kiinnitetty Chief Digital Officer -tittelillä. Tämä esiinmarssi on tapahtunut pitkälti vuodesta 2015 lähtien.

Karrikoiden voi sanoa Chief Digital Officerin edustavan yrityksessä digi- tai kehitysjohtajan tonttia, joka painottuu merkittävästi digin ja teknologian hyödyntämiselle.

Yleisesti myös siihen, että joku antaa johtoryhmätasoisesti digitalisaatiolle, nykypäiväiselle kehitykselle tunnistettavat kasvot tai henkilön, jonka pöydälle asia voidaan ohjata.

Toisaalta vastaava pesti voi olla myös tietohallintojohtaja (CIO / Chief Information Officer) ja joissakin tapauksissa myös eCommerce Managerin rooliin saattaa sisältyä merkittävästi CDO -henkisiä tehtäviä.

Yleisesti CDO:n osalta myös digijohtaja -titteli on hyvin kuvaava, sillä se kuvaa nykypäivän vaateita kaikissa sen muodoissa.

Chief Digital Officerin työnkuvat

Yleistäen CDO:n päävastuisiin sisältyy usein digitaalisuuden kaksi eri terää: tyhmän työn poistaminen, eli prosessit, ihmiset, kulttuuri ja muutoksen johtaminen niin että digitaalisuudesta tulee kiinteä osa tekemistä ja yrityksen tehokkuutta.

Myös asiakaskokemus, joissa pyrkimys on teknologian ja digitaalisuuden keinoin parantaa asiakkaiden saamaa kokemusta yrityksestä. Tähän voi myös usein sisältyä markkinointijohtajan tai -päällikön tehtävät mm. asiakashankinnan alaisuudesta (user acquisition) tai digimarkkinoinnin monimuotoisesta hyödyntämisestä.

On myös hyvin mahdollista, että CDO:n tehtävänkuvaus löytyy Chief Growth Officerilta tai jostakin muusta positiosta, jonka pöydälle tipahtaa vastuu yrityksen kasvusta ja nykypäivän trendien mukaisesti kasvuhakkeroinnista (growth hacking).

Hyvin usein strategia, josta CDO:n on tehtävä vastata, on digistrategia.

Vaikka aikoinaan mantrattiin sitä, että yritys ei tarvitse erillistä digistrategiaa, on realiteetti yritysten digitaalisten arkkitehtuurien ja teknologiaelementtien saralla kuitenkin toista.

Digistrategialle on edelleen paikkansa monessa yrityksessä, sillä se toimii työkaluna, jota vasten kyetään heijastamaan teknologisia investointipäätöksiä ja toisaalta myös pitämään yrityksen ison kuvan tavoitteissa oleva pohjantähti mielessä.

Kiteyttäen CDO vastaa seuraavista:

  • Digistrategian luominen ja johtaminen
  • Teknologia-arkkitehtuurin piirtäminen ja siitä vastaaminen
  • Digiprojektien läpiviennistä
  • Mahdollisesti digitaalisen markkinoinnin toimista, joilla liiketoiminta kasvaa
  • Digitaalisesta asiakaskokemuksesta
  • Verkkoliiketoiminnasta ja verkkokaupasta
  • Muutosjohtamisesta ja kulttuurista, erityisesti digin vaikutuksista

Chief Digital Officerin palkka

Riippuen organisaatiokoosta CDO tyypillisesti istuu johtoryhmässä ja palkkatasot ovat pienessä organisaatiossa mitä tahansa 6000€ ylöspäin, jopa 12 000€ saakka.

Chief Digital Officerin koulutus

Kuten usein kotimarkkinalla digitaalisen syväosaamisen kanssa on - koululaitos vielä tässä vaiheessa ei ole kykenevä valmistamaan realistista kykyä pärjätä tehtävissä, joten valtaosin osaaminen pohjautuu tekemisen kautta syntyneestä oppimisesta.

Kuitenkin puhutaan C -tason tehtävästä, joten kaupalliset koulutustaustat ovat usein pohjustamassa osaamista. Osaavien Chief Digital Officerien perustana saattaakin hyvin olla myös esimerkiksi MBA -tutkinto.

Reforge
Reforge is masterclasses for experienced practitioners who want to continue leveling up their skills.
Globaalilta kentältä kasvua ja digitaalisuutta hyödyntävää osaamistarjontaa löytyy mm. Reforgelta.

Oletko palkkamassa tai hakemassa yrityksellesi Chief Digital Officeria tai digijohtajaa? Ennen palkkaamista, pitäisikö meidän jutella?

Eetu Karppanen

Haluatko lopettaa yrityksesi digipuuhastelun ja hypätä syvään päätyyn hakemaan todellista kasvua?