Yhteistyön perusedellytykset ovat seuraavat:

  • Kirkkaat tavoitteet - mihin yrityksenne ja yhteistyömme tähtää
  • Selkeät teot ja tahti - ymmärretään vaatimukset realistisesti, suunta mihin mennään ja vauhti jolla edetään
  • Luotettava toimitus - lopputuloksena asiat ja toimet jotka vievät kohti maalia ja näkyvät konkreettisesti

Tähän sisältyy molemminpuolisesti:

  • Tavoitteet (pitää olla kirkkaat)
  • Teot (mitä pitää tehdä)
  • Toimitus (mitä pitää tulla)
  • Tahti (missä ajassa)
  • Palaute (mitä opittiin)

Suosin ensisijaisesti yhteistyössä pidempiaikaisia asiakkuuksia yksittäisten projektien sijaan. Tämän johdosta yhteistyöt ovat kestoltaan lähtökohtaisesti vähintään 4 kuukauden mittaisia.

Jotta tuloksia syntyy, haluan sitoutua asiakkaideni liiketoimintaan sen vaativalla syvyydellä.

Toisaalta tällä vältetään, että yhteistyössä roolini jäisi käsiä heiluttelevaksi konsultiksi. Haluan välttää triviaalia tekemistä ja yhteistyössä keskeistä on sen arvontuotto asiakkaalleni.

Yhteistyötä ja kustannuksia on turha sitoa oletettuun rutiiniin tai oletettuun pakkoon tehdä asioita tässä juuri nyt. Kaiken perustana tulee olla oikeiden tarpeiden ratkaiseminen oikea-aikaisesti, joka tarkoittaa osaltani myös joustavuutta aikatauluissa.

Päätöksien pitää olla ketteriä, ja muutosta pitää johtaa, pidemmällä yhteistyöllä varmistetaan tavoitteiden ja kasvun saavuttaminen yhdessä.