Yhteistyön perusedellytykset ovat seuraavat:

  • Kirkkaat tavoitteet - mihin yrityksenne ja yhteistyömme tähtää
  • Selkeät teot ja tahti - ymmärretään vaatimukset realistisesti, suunta mihin mennään ja vauhti jolla edetään
  • Luotettava toimitus - lopputuloksena asiat ja toimet jotka vievät kohti maalia ja näkyvät konkreettisesti

Tähän sisältyy molemminpuolisesti:

  • Tavoitteet (pitää olla kirkkaat)
  • Teot (mitä pitää tehdä)
  • Toimitus (mitä pitää tulla)
  • Tahti (missä ajassa)
  • Palaute (mitä opittiin)

Suosin ensisijaisesti yhteistyössä pidempiaikaisia asiakkuuksia yksittäisten projektien sijaan. Tämän johdosta pyrin asiakkuuksiin joiden kesto on lähtökohtaisesti vähintään 4 kuukautta.

Jotta tuloksia voidaan synnyttää, haluan sitoutua asiakkaideni liiketoimintaan sen vaativalla syvyydellä. Toisaalta tällä myös vältetään riskiä siitä, että roolini jäisi yhteistyössä vain käsiä heiluttelevaksi konsultiksi.

Päätöksien pitää olla ketteriä, ja muutosta pitää johtaa, pidemmällä yhteistyöllä varmistetaan tavoitteiden ja kasvun saavuttaminen yhdessä.

Yhteistyötä on turha sitoa oletettuun rutiiniin tai pakkoon tehdä asioita välittömästi - aikataulut harvoin menevät täysin kuten suunnitellaan.

Perustana tulee olla oikeiden tarpeiden ratkaiseminen oikea-aikaisesti.