8 keskeistä asiaa, jotka määrittävät digimenestyjän?

Eetu Karppanen kirjoitti 27.11.2014 klo 13:58 kategoriaan Bisnes

Magenta Advisoryn Suomen Digimenestyjät 2014 –tutkimus antoi valaisevan kuvan 39 suomalaisen brändin onnistumisesta verkossa. Selvityksen aihe on pienestä otannastaan huolimatta ajankohtainen ja ansaitsee keskustelunsa. Koostin tämän johdosta kahdeksan käytännön asiaa, jotka määrittävät digitaalista menestystarinaa.

Suomessa isot toimijat ovat resurssiensa ja osaltaan vaikean taloustilanteen vuoksi ottaneet ensimmäiset suuret askeleensa digitaalista liiketoimintaa kohti. Selkeästi kipupisteitä vallitsee edelleen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joissa mm. resurssit asettuvat merkittäviksi haasteiksi. Asia pitäisi kuitenkin kääntää päälaelleen ja lähestyä sitä mahdollisuuksien näkökulmasta. Verkko mahdollistaa muutoshaluiselle yritykselle liiketoiminnan kasvattamisen vauvan askelista seiväshyppyihin. Kunhan vain asioita aletaan tekemään.

Mitkä käytännön tekijät määrittävät digimenestyjän?

1. Muutoshalukkuus
Onnistuminen verkossa lähtee halusta lähteä muuttamaan nykyistä toimintatapaa, ilman selkeää ymmärrystä muutoksen tarpeelle tai hyödylle voidaan heittää sangolla vettä järveen.

2. Kirkkaat digitavoitteet
Liiketoiminnan tavoitteiden tulee aina olla lähtökohta kaikelle digitaaliselle tekemiselle ja mitattavien asioiden tulee olla suorassa yhteydessä tavoitteeseen. Mittaamisen syvyys voi kuitenkin olla kaikkea välillä “liikevaihto digitaalisista kanavista” tai “kävijämäärät x-palvelun hakusanamainonnasta“. Sitä saat mitä mittaat.

3. Selkeä ja innostava digistrategia
Kun tavoitteet ovat selvät ne tulee johtaa strategiaksi. Päätetään millä toimenpiteillä yrityksen kannattaa toimia verkossa, jotta tavoitetaan oikeat kohderyhmät ja liiketoiminnan kannalta tärkeät tavoitteet saadaan kiinni.

Strategiassa tulee lisäksi huomioida kokonaisuus, johon yrityksen brändi vaikuttaa hyvin vahvasti. Digitaalisen toiminnan tulee olla osana sitä, mikä tapahtuu myös verkon ulkopuolella. Brändikohtaamisia syntyy kaikissa asiakaspalvelutilanteissa, vaikkapa myynnin hoitaessä liidejä. Kokonaisvaltainen, useassa kanavassa tapahtuva asiakaskohtaaminen brändin kanssa saa aikaiseksi menestystä, myös verkossa.

4. Tehokkaimmat välineet
Tarvitaan tehokkaita, käytännöllisiä ja työtä helpottavia työvälineitä. Asiantuntijan avulla on löydettävä parhaat työvälineet ja kumppanit. Yrityksen on myös varmistettava, että nykyiset työvälineet skaalautuvat tulevaisuuden tarpeisiin. Uhkana on, että vanha ja kehittymätön teknologia muuttuu tehottomaksi tai jopa tarpeettomaksi. Tämä voi tarkoittaa siirtymistä useampaan työkaluun. Onneksi työmäärän vähentämiseksi löytyy jo automatisointiin pohjautuvia ratkaisuja, kuten IFTTT tai Zapier.

5. Realistinen budjetointi ja riittävät resurssit
Ennen ensimmäistäkään toimenpidettä on hyvä määrittää budjetti ja tiedostaa henkilöstöresurssien tarve. Joskus organisaatiolle on paljon halvempaa ulkoistaa kokonaisuuksia tai tiettyjä osioita kuin lähteä toteuttamaan asioita sisäisesti. Joskus taas talon sisältä löytyvät resurssit mahdollistavat mitä onnistuneimpien kokonaisuuksien toteuttamisen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on kuitenkin se, että budjetti ja resurssit ovat määritetty realistisesti.

6. Tuloshakuinen suunnittelu ja toteuttaminen
Tässä vaiheessa siirrytään digistrategiasta käytäntöön. Niihin asioihin, mitä digitaalinen tekeminen tarkoittaa arjessa. Suunnitellaan miten sisällöntuotanto tapahtuu, kuinka paljon sille varataan aikaa ja kuka sisällön tuottaa, miten nämä sisällöt viedään eri kanaviin, milloin ne julkaistaan, kuka sen tekee, miten hoidetaan julkaisuiden jatkoseuranta ja jalostaminen. Kalenteri ohjaa, että kaikki on tehokasta ja oikein mitoitettua.

7. Seuranta ja optimointi ohjaavat asiakaskokemusta ja kehitystyötä
Analytiikka ja oma data antavat yleensä parhaita tietoja olemassa olevasta liiketoiminnasta ja myös sen kipupisteistä. Kova data on peilattava pehmeän tiedon, kuten asiakaskokemuksen kautta. Digitaalisessa maailmassa tieto on valtaa ja sen avulla kyetään ohjaamaan laivaa oikeaan suuntaan.

Datan hyödyntämisessä on kuitenkin tärkeää, että numeroista haetaan analyyttinen kulma ja tehdään johtopäätöksiä seuraavia askeleita varten. Huomioidaan historia ja tehdään toimenpiteitä kerätyn tiedon avulla. Toteutetaan jatkuvaa kehitystä, joka tehostaa toimintaa aina entistä paremmaksi.

8. Jatkuva kehittyminen ja luova yrityskulttuuri
Datasta on kaivettava suurien linjojen johtopäätöksia koko liiketoiminnan kehittämiseksi. Kerätään kokemuksia niin epäonnistumisista kuin onnistumisista, jotta saadaan myös selkeitä oppeja siitä, miten kehittää digitaalista liiketoimintaa.

Vaikka analytiikka- ja dataohjattu johtaminen on tärkeää, tulee kuitenkin aina jättää oma tilansa henkilöstön ja johdon yksilötason oppimiselle. Liiallinen mittaaminen voi myös samalla tappaa luovuuden, joka taas johtaa menestyksen muuttumiseksi menetykseksi.

Kirjoittaja: Eetu Karppanen
Vahvan digimarkkinointitaustan omaava eCommerce Manager ja sivutoiminen verkkokauppias, jonka kotisatama on Helsingissä. Intohimon syviä tunteita herättävät mm. verkkokauppa, digitaalinen markkinointi, mainonta ja katukulttuuri.


TILAA UUTISKIRJEENI JA SAAT SATUNNAISESTI KURATOIDUN LISTAN LOISTAVIA SISÄLTÖJÄ KOSKIEN LIIKETOIMINTAA VAHVALLA DIGITAALISEN MARKKINOINNIN KULMALLA.