3 asiaa mistä on verkkokauppa tehty

Eetu Karppanen kirjoitti 10.03.2014 klo 14:07 kategoriaan Verkkokauppa, Yrittäjyys

Heräsin muutama viikko sitten Kati Riikosen kysymykseen verkkokaupan kolmesta tärkeimmästä menestystekijästä. Oman näkökulmani ja pohdintani tuloksena päätin syventää ajatukset vielä blogiini saakka. Peilaan tätä toki omakohtaisesti oman B2C-verkkokauppayrittämisen kautta ja se on pitkälti sitä ruohonjuuritason tekemistä, ei niinkään ison organisaation yhtä siiloa. Ei toki ole poissuljettua, etteikö suurin osa samoista näkemyksistä pätisi myös niissäkin organisaatioissa, joissa verkkokaupasta tehdään yleisliiketoimintaa tukevaa – ei sen keskipistettä.

1. Selvä visio

Uskon siihen, että sen ylätason ajatuksen pitää olla selkeä. Tulee olla suhteellisen selkeillä vesillä kaupan tähtäimen kanssa ja samaten myös, mitkä on niitä unelmia mitä halutaan saavuttaa. Ehkä hieman lapsellisestikin pitäisi kyetä ajattelemaan sitä joskus saavutettavaa ihannetilannetta. Itselläni esimerkiksi oman kaupan osalta se on ollut se, että resurssit ja mahdollisuudet olisivat riittävät, jotta kyettäisiin kasvattamaan suuri yhteisö kaupan julkaisemien sisältöjen ympärille. Yhtenä esimerkkinä tämän kaltaisesta toimiikin mm. NET-A-PORTER:in tapa tehdä sisältöpainotteisesti omaa markkinointiaan. Samankaltaisella riittävällä massalla meilläkin olisi mahdollisuus tehdä esimerkiksi oma painettu kirja tulevan kesän inspiraatiota (ja sesonkia) varten.

Tähän selkeään visioon kuuluu myös välietappien kartoitus: osataan suunnitella seuraavat askeleet kohti sitä isompaa kuvaa. Mitä tavoitellaan, mitkä on oikeat mittarit matkalla tavoitteeseen, mitä suuria linjoja pitää tehdä ns. “päätavoitteita” havitellessa.

2. Kehitä kauppaa ja markkinointia jatkuvasti (konversio mielessä)

Verkossa tehtävän liiketoiminnan ytimenä toimii milteinpä poikkeuksetta verkkosivu, sovellus tai palvelu. Tämä ydin on kuitenkin määrittävä tekijä siihen miten liiketoiminta etenee ja kehittyy. Verkkokaupassa se ydin on ensisijaisesti kauppa (verkkosivu) ja miten hyvin kaupan tekniikka pelaa niin ulospäin näkyvässä versiossa kuin konepellin alla.

Toisena merkittävänä tekijänä on asiakaskokemus: kokeeko asiakas olonsa luontevaksi, tapahtuuko liikkuminen sivuilla helposti, onko sivusto mobiilioptimoitu jne. Ennenkaikkea nykytilannettakin tärkeämpää on mielestäni kuitenkin se asenne siitä, että ei tehdä vain jotain valmiiksi vaan tehdään jotain jonka kehittämistä jatketaan koko ajan.

Sama myös markkinoinnin kanssa, sillä tavoitteenahan on aina entistä paremmat tulokset, joten optimointi ja markkinoinnin kehittäminen on yhtä tärkeässä roolissa itse verkkokaupan lisäksi. Mittareista tärkeimpänä konversio ja markkinoinnin kohdentaminen. Ajetaan oikeaa liikennettä, oikealle sivulle, joka sisältää oikeita sisältöjä oikealle kohderyhmälle, jota vielä optimoidaan jatkuvasti parempiin tuloksiin. Lisättäköön tähän vielä, että kun kaikkea tätä mitataan, analysoidaan, testataan ja opitaan – on suunta oikea.

3. Sitoutuminen tekemiseen

Edeltävään kappaleen viimeiseen lauseeseen viitaten, yksi kolmesta tärkeimmästä tekijästä on myös sitoutuneisuus. Kuten missä tahansa yrittämisessä tai tahtotilalla tekemisessä, on tärkeää se intohimo itse tekemiseen sekä halu parantaa tekemistään ja myös (hyvissä tapauksissa) oppia siitä.

Näin itse yrittäjäperheestä tulleena sekä nyt hieman vajaan vuoden sivutoimisena yrittäjänä toimineena tiedän, että ne odotukset asioiden tapahtumisesta on aina mielessä suuremmat kuin minkälaisella nopeudella ja määrällä ne todellisuudessa tapahtuvat. Jäitä hattuun on saanut itsekin useamman kerran laittaa ja oppia hiljalleen ymmärtämään sen ajatuksen, että hyvin harva bisnes kehittyy muutaman kuukauden aikana isoksi. Isoksi kehittyminen kun vaatii toistoja, pitkä pinnaa, hampaiden kiristystä, epäonnistumisia, onnistumisia, intohimoa, onnea ja pirun paljon työtunteja.

Kirjoittaja: Eetu Karppanen
Vahvan digimarkkinointitaustan omaava eCommerce Manager ja sivutoiminen verkkokauppias, jonka kotisatama on Helsingissä. Intohimon syviä tunteita herättävät mm. verkkokauppa, digitaalinen markkinointi, mainonta ja katukulttuuri.


TILAA UUTISKIRJEENI JA SAAT SATUNNAISESTI KURATOIDUN LISTAN LOISTAVIA SISÄLTÖJÄ KOSKIEN LIIKETOIMINTAA VAHVALLA DIGITAALISEN MARKKINOINNIN KULMALLA.